Lesní štěpka

Štěpka musí být vyloženě přírodně ponechána.

Nesmí obsahovat žádné ochrané prostředky například: sloučeniny - z halových prvků (fluór, chlor, brom, jód), krycí vrstvy z PVC nebo těžké kovy.

Lesní štěpka má původ (pochází) v lese, jak už její název napovídá. Obchoduje se především s vrcholovými částmi stromů (větve z korun stromů), jenž vzniká v rámci lesního hospodaření jako vedlejší produkt. Tyto „ vrcholky dřeva“ byly dříve na místě spáleny, jelikož nebylo žádné jiné využití. Na štěstí může být tenhle „odpad“ obsahující energii smyslu plně využit. Je prospěšný  v Bioteplárnách nebo Bioelektrárnach.

Strach, že k produkci dřevní štěpky bude káceno více stromů je bezdůvodný. S dřevní štěpkou (vedlejším produktem) se obchoduje v nepatrném cenovém sektoru. Bylo by velice neekonomické zpracovávat na dřevní štěpku celé stromy či palivové dřevo.

Průmyslové odvětví dřevní štěpky

V průmyslovém odvětví dřevní štěpky se obchoduje s vedlešími produkty truhlářských firem, pil a jiných firem, které pracují se dřevem.

Podíl na průmyslové výrobě dřevní štěpky je u nás nepatrý, přesto pokud má někdo zájem o lesní štěpku – zprostředkujeme ji.